Chào bác,em thấy giá bên bác hợp lý lắm,tiếc là e lại ở Sài gòn,trong này mình có đại lý chưa bác,E muốn mua mấy chiếc,e làm bên xây dựng ấy mà.