Thang dùng tốt lắm bạn,bảo hành 12 tháng chứ bạn,hôm sau qua lấy thêm cái thang dây,chứ ở chung cư cứ pải đề phòng cái cho chắc