Thang nhôm bên bạn cung cấp dùng tốt lắm, cảm ơn bạn nhiều, chúc bạn luôn đắt hàng.