Thang bạn này giá cả phải chăng,năm ngoái mua 1 chiếc inox ở đây dùng vẫn tốt lắm.Sang tuần qua làm cái 1,5m cho các cụ trèo lên thắp hương cho dễ.*****