Mình đang muốn mua cái thang rút đôi,bên bạn chủ nhật có làm việc ko?