Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 43

Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 43

 

Thang nhôm chuẩn Hàn quốc

Model : JALS-43

Chiều cao A1/A2 : 0,83m/1,4m   

Chiều cao I1/I2   : 1.70m/3,20m

Sô bậc rút gọn   : 3 bậc

Số bậc kéo dài   : 5 bậc 

 

 

: thang nhôm Joongang Hàn quốc

: Thang nhôm Joongang Hàn quốc

2,150,000 VNĐ
Mới
Hàn quốc

Chi tiết sản phẩm