Thang nhôm Hàn Quốc JALS -46

Thang nhôm Hàn Quốc JALS -46

Thang nhôm chuẩn Hàn quốc

Model : JALS-46

Chiều cao A1/A2 : 1.68m/3.09 m

Chiều cao I1/I2 : 3.62m/6.64 m

Số bậc rút gọn : 6 bậc

Số bậc kéo dài : 11 bậc

 

: thang nhôm Joongang Hàn quốc

: Thang nhôm Joongang Hàn quốc

3,650,000 VNĐ
Mới
Hàn quốc

Chi tiết sản phẩm