Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 52

Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 52

Thang nhôm chuẩn Hàn quốc

Model : JALS-52

Chiều cao A1 : 3,420 m

Chiều cao A2 : 6,530 m

Không dùng được chữ I

Số bậc rút gọn   : 12 bậc

Số bậc kéo dài   : 23 bậc

 

 

: thang nhôm Joongang Hàn quốc

: Thang nhôm Joongang Hàn quốc

11,500,000 VNĐ
Mới
Hàn quốc

Chi tiết sản phẩm