Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 45

Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 45

Thang nhôm chuẩn Hàn quốc

Model : JALS-45

Chiều cao A1/A2 : 1.40m/2.53m 

Chiều cao I1/I2   : 2.99m/5.45m

Sô bậc rút gọn   : 5 bậc

Số bậc kéo dài   : 9 bậc

 

 

: thang nhôm Joongang Hàn quốc

: Thang nhôm Joongang Hàn quốc

3,150,000 VNĐ
Mới
Hàn quốc

Chi tiết sản phẩm