Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 50

Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 50

Thang nhôm chuẩn Hàn quốc

Model : JALS-50

Chiều cao A1 : 2,840 m

Chiều cao A2 : 5,370 m

Không dùng được chữ I

Sô bậc rút gọn   : 10 bậc

Số bậc kéo dài   : 19 bậc

 

 

: thang nhôm Joongang Hàn quốc

: Thang nhôm Joongang Hàn quốc

8.100.000đ
Mới
Hàn quốc

Chi tiết sản phẩm