Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 53

Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 53

Thang nhôm chuẩn Hàn quốc

Model : JALS-53

Chiều cao A1 : 3,720 m

Chiều cao A2 : 7,110 m

Không dùng được chữ I

Sô bậc rút gọn   : 13 bậc

Số bậc kéo dài   : 25 bậc

 

: thang nhôm Joongang Hàn quốc

: Thang nhôm Joongang Hàn quốc

14.500.000 đ
Mới
Hàn quốc

Chi tiết sản phẩm