Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 44

Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 44

Thang nhôm chuẩn Hàn quốc

Model : JALS-44

Chiều cao A1/A2 : 1.11m/1,97m 

Chiều cao I1/I2   : 2.40m/4.23 m

Sô bậc rút gọn   : 4 bậc

Số bậc kéo dài   : 7 bậc

 

: thang nhôm Joongang Hàn quốc

: Thang nhôm Joongang Hàn quốc

2,650,000 VNĐ
Mới
Hàn quốc

Chi tiết sản phẩm