Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 47

Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 47

Thang nhôm chuẩn Hàn quốc

Model : JALS-47

Kéo dài chữ A1  : 1,975 m 

Thu gọn chữ A2 :  3,660 m 

Số bậc chữ A thu gọn : 7 bậc

Số bậc chữ A kéo dài  : 13 bậc

 

: thang nhôm Joongang Hàn quốc

: Thang nhôm Joongang Hàn quốc

5,100,000 VNĐ
Mới
Hàn quốc

Chi tiết sản phẩm