Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 49

Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 49

Thang nhôm chuẩn Hàn quốc

Model : JALS-49

Kéo dài chữ A1 : 2.550 m

Thu gọn chữ A2 : 4,790 m

Không dùng được chữ I

Số bậc chữ A thu gọn : 9 bậc

Số bậc chữ A kéo dài : 19 bậc

 

: thang nhôm Joongang Hàn quốc

: Thang nhôm Joongang Hàn quốc

7,100,000 VNĐ
Mới
Hàn quốc

Chi tiết sản phẩm