Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 51

Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 51

Thang nhôm chuẩn Hàn quốc

Model : JALS-51

Chiều cao A1 : 3,130 m

Chiều cao A2 : 5.950 m

Không dùng được chữ I

Sô bậc rút gọn   : 11 bậc

Số bậc kéo dài   : 21 bậc

 

 

 

: thang nhôm Joongang Hàn quốc

: Thang nhôm Joongang Hàn quốc

9,100,000 VNĐ
Mới
Hàn quốc

Chi tiết sản phẩm