Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 48

Thang nhôm Hàn Quốc JALS - 48

Thang nhôm chuẩn Hàn quốc

Model : JALS-48

Chiều cao A1 : 2,260 m

Chiều cao A2 : 4,210 m

Không dùng được chữ I

Số bậc rút gọn   : 8 bậc

Số bậc kéo dài   : 15 bậc

 

: thang nhôm Joongang Hàn quốc

: Thang nhôm Joongang Hàn quốc

6,100,000 VNĐ
Mới
Hàn quốc

Chi tiết sản phẩm